Kakemono Series

Kakemono No. 1     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 2     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 3     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 4     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 5     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 6     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 7     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 8     Mixed Media on Paper     35” x 24”

Kakemono No. 9     Mixed Media on Paper     35” x 24”

1
2
3
4
5
6
7
8
9